Home » 8400902 Domestic and international cargo transportation

8400902 Domestic and international cargo transportation

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАВодач на МПС за обществен превоз
КОД НА ПРОФЕСИЯТА840090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВътрешни и международни превози на товари
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8400902
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ128
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА176
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top