Home » 8150302 Organization and technology of manicure and pedicure activities

8150302 Organization and technology of manicure and pedicure activities

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМаникюрист-педикюрист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация и технология на маникюрната и педикюрната дейност
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150302
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top