Home » 8150301 Manicure, pedicure and nail art

8150301 Manicure, pedicure and nail art

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМаникюрист-педикюрист
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМаникюр, педикюр и ноктопластика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ172
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА492
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top