Home » 8140301 Organization of cheerful rite-ritual activities

8140301 Organization of cheerful rite-ritual activities

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор на обредно-ритуални дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА814030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на весели обредно-ритуални дейности
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8140301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ230
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА730
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top