Home » 8120102 Rural tourism

8120102 Rural tourism

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор на туристическа агентска дейност
КОД НА ПРОФЕСИЯТА812010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСелски туризъм
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8120102
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна с откъсване от производството
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ28 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ475
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА485
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top