Home » 8120201 Tourism

8120201 Tourism

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПланински водач
КОД НА ПРОФЕСИЯТА812020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТуризъм
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8120201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ969
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ695
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА274
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top