Home » 8120101 Organization of tourism and leisure

8120101 Organization of tourism and leisure

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор на туристическата дейност
КОД НА ПРОФЕСИЯТА812010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАОрганизация на туризма и свободното време
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8120101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна, задочна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ24 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ335
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА625
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top