Home » 8110401 Hospitality

8110401 Hospitality

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПортиер – пиколо
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХотелиерство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда  на ЗНЗ
 
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ136
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА168
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top