Home » 8110301 Hospitality

8110301 Hospitality

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКамериер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХотелиерство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за .ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ136
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА168
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top