Home » 7620202 Social work with children and adults with disabilities and chronic diseases

7620202 Social work with children and adults with disabilities and chronic diseases

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник социали дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСоциална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ376
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА584
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top