Home » 7620301 Assistant educator in raising and educating children

7620301 Assistant educator in raising and educating children

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник възпитател
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПомощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна с откъсване от производството
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ24 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ386
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА574
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top