Home » 7620201 Social work with children and families at risk

7620201 Social work with children and families at risk

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник социални дейности
КОД НА ПРОФЕСИЯТА762020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСоциални услуги на деца и семейства в риск
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7620201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ336
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА624
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top