Home » 7240101 Dental Assistant

7240101 Dental Assistant

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТААСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
КОД НА ПРОФЕСИЯТА724010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТААСИСТЕНТ НА ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7240101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ424
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА536
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1200
Scroll to Top