Home » 6400101 Veterinary technician

6400101 Veterinary technician

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАВетеринарен техник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА640010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВетеринарен техник
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6400101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ461
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА499
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА1200
Scroll to Top