Home » 6240401 Fish farming

6240401 Fish farming

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в рибовъдството
КОД НА ПРОФЕСИЯТА624040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРибовъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6240401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за .ограмотяване по реда на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ122
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА178
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top