Home » 6240301 Fish farming

6240301 Fish farming

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРибовъд
КОД НА ПРОФЕСИЯТА624030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРибовъдство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6240301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ669
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ169
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА500
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top