Home » 5410303 Decoration of confectionery

5410303 Decoration of confectionery

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХлебар – сладкар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДекорация на сладкарски изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410303
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ248
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА416
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top