Home » 5410401 Operation and maintenance of refrigeration and air conditioning equipment in the food industry

5410401 Operation and maintenance of refrigeration and air conditioning equipment in the food industry

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕксплоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top