Home » 8610103 Physical security of objects

8610103 Physical security of objects

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОхранител
КОД НА ПРОФЕСИЯТА861010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАФизическа охрана на обекти
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8610103
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ27 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ1016
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ345
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА671
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top