Home » 8610201 Search, rescue and emergency recovery operations

8610201 Search, rescue and emergency recovery operations

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСпасител при бедствия, аварии и катастрофи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА861020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТърсене, спасяване и извършване на аварийно – възстановителни работи
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8610201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ416
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА544
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top