Home » 8400901 Domestic and international transportation of passengers

8400901 Domestic and international transportation of passengers

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАВодач на МПС за обществен превоз
КОД НА ПРОФЕСИЯТА840090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАВътрешни и международни превози на пътници
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8400901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основно образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ144
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА160
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top