Home » 8150101 Hairdressing

8150101 Hairdressing

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФризьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАФризьорство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна, задочна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ24 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ277
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА383
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top