Home » 8120402 Tourist animation

8120402 Tourist animation

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТААниматор в туризма
КОД НА ПРОФЕСИЯТА812040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТуристическа анимация
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8120402
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ392
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА568
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top