Home » 8130101 Sports and tourist activities

8130101 Sports and tourist activities

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПомощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
КОД НА ПРОФЕСИЯТА813010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАСпортно-туристически дейности
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8130101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ420
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА540
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top