Home » 8110603 Catering

8110603 Catering

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРесторантьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКетеринг
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110603
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено основно образование или завършен клас на средното
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ432
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА528
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top