Home » 6210602 Producer of agricultural products

6210602 Producer of agricultural products

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФермер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводител на селскостопанска продукция
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210602
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ25 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ995
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ426
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА569
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top