Home » 6210601 Farmer

6210601 Farmer

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФермер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА621060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗемеделец
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА6210601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕДневна, вечерна, задочна, самостоятелна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ320
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА340
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top