Home » 5420401 Design, modeling and technology of clothing from textiles

5420401 Design, modeling and technology of clothing from textiles

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМоделиер – технолог на облекло
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКонструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top