Home » 5420501 Manufacture of clothing from textiles

5420501 Manufacture of clothing from textiles

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в  производството на облекло
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство  на облекло от текстил
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, задочна,  дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА348
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top