Home » 5230101 Radio and television equipment

5230101 Radio and television equipment

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник по комуникационна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРадио и телевизионна техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ410
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА550
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top