Home » 4820301 Word processing

4820301 Word processing

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор на компютър
КОД НА ПРОФЕСИЯТА482030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТекстообработване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4820301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна, задочна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ8 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ335
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ185
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА150
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top