Home » 3440202 Customs and tax service

3440202 Customs and tax service

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДанъчен и митнически посредник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА344020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМитническо и данъчно обслужване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3440202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ266
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА394
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top