Home » 3440201 Customs and Tax Administration

3440201 Customs and Tax Administration

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДанъчен и митнически посредник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА344020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМитническа и данъчна администрация
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3440201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ396
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА564
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top