Home » 2130601 Computer Graphics

2130601 Computer Graphics

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКомпютърен график
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърна графика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ30 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ418
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА542
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top