Home » 2130701 Graphic design

2130701 Graphic design

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАГрафичен дизайнер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГрафичен дизайн
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ25 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ1014
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ343
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА671
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top