Home » 8150201 Cosmetics

8150201 Cosmetics

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКозметик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКозметика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ17 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ302
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА358
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top