Home » 5820404 Windows and glazing

5820404 Windows and glazing

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСтроител-монтажник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА582040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДограми и стъклопоставяне
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5820404
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ224
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА440
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top