Home » 5421301 Handmade carpets 

5421301 Handmade carpets 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКилимар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542130
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРъчно изработване на килими 
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5421301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на  основно образование или успешно завършен курс за грамотяване
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ106
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА194
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top