Home » 5420901 Production of clothing

5420901 Production of clothing

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в производство на облекло
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на облекло
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за  ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ102
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА198
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top