Home » 3470101 Industrial relations

3470101 Industrial relations

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАСътрудник по управление на индустриални отношения
КОД НА ПРОФЕСИЯТА347010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАИндустриални отношения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3470101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
 
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ456
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА504
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top