Начало » 8150201 Козметика

8150201 Козметика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКозметик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКозметика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ17 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ302
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА358
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции на специалността 8150201 “Козметика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Цел и задачи на материалознанието;
 • Новостите в козметиката;
 • Основните характеристики на съвременните средства за прилагане на козметични процедури;
 • Технологията на декоративната козметика;
 • Технологията на приготвяне и прилагане на различни видове маски за лице и тяло;
 • Технологията за приготвяне и прилагане на различни видове компреси;
 • Процедурите при акне и неговото третиране;
 • Електрокозметичните апарати, които се използват при работа в козметичния салон;
 • Основните характеристики на съвременните средства за масаж на кожата;
 • Анатомия и физиология на кожата;
 • Козметичните недостатъци;
 • Физиологичното действие на масажа;
 • Техника на масажа;
 • Методите на хигиената;

ДА МОЖЕ:

 • Дезинфектира инструментите;
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 • Почиства лицето, прилага различни видове козметични процедури;
 • Почиства лицето и тялото, прави пилинг;
 • Приготвя и полага маски и компреси върху различни части от тялото и лицето;
 • Извършва масаж на отделни части на тялото и лицето;
 • Извършва класически цял масаж;
 • Извършва точков масаж;
 • Извършва антицелулитен, отслабващ и спортен масаж;
 • Извършва електроепилация;
 • Спазва хигиенните изисквания за прилагане на масаж

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеОбщоТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка16010060
1.Здравословни и безопасни условия на труд16610
2.Компютърно обучение482424
3.Основи на пазарната икономика844
4.Общи правила на трудово-правното законодателство1688
5.Езиково обучение – английски език4848 
6.Бизнес-комуникации241212
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка1508466
1.Материалознание402218
2.Организация на работното място1688
3.Въведение в козметиката422220
4.Хигиена и неотложна медицинска помощ523220
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността “Козметика” – 8150201350118232
1.Въведение в анатомията и физиологията на човека3232
2.Специална технология8686
VПроизводствена практика160160
Общо660302358
Scroll to Top