Начало » 8150101 Фризьорство

8150101 Фризьорство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАФризьор
КОД НА ПРОФЕСИЯТА815010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАФризьорство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8150101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна, задочна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ24 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ277
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА383
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 8150101 – “Фризьорство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основите на пазарната икономика в отрасъла;
 • Същността, правилата и изискванията за комуникации, делово общуване и работа в екип;
 • Нормативната уредба на трудовите и осигурителните отношения;
 • Основни чуждоезикови понятия и изрази;
 • Цел и задачи на материалознанието;
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата;
 • Анатомия и физиология на кожата;
 • Козметичните недостатъци;
 • Физиологичното действие на масажа;
 • Новостите в козметиката;
 • Методите на хигиената;
 • Пропорциите на човешката фигура;
 • Основните понятия от цветознанието;

ДА МОЖЕ:

 • Дезинфектира инструментите;
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;
 • Подстригва коса с ножица или бръснач;
 • Подстригва силно къдрави коси;
 • Изработва подстригване – средно и високо;
 • Изработва детско и юношеско подстригване;
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи;
 • Извършва студено дълготрайно къдрене;
 • Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;
 • Извършва частично изсветляване на косата;
 • Боядисва коси в различни тонове;
 • Извършва къносване на косата, маслена баня и обгаряне на върховете;
 • Оформя и изработва различни видове бради и мустаци;
 • Извършва бръснене – обикновено, напречно и бръснене на глава;
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на коса;
 • Работи с компютърни графики и изображения на мъжки и дамски прически.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеБрой часове
ОбщоТеорияПрактика
I.Обща задължителна  професионална подготовка1848599
1.Здравословни и безопасни условия на труд1679
2.Компютърно обучение561937
3.Чуждоезиково обучение – английски език562630
4.Основи на пазарната икономика844
5.Трудово-правни норми. Организация на трудовия процес16124
6.Бизнес-комуникации24915
7.Пожарна и аварийна безопасност88
II.Отраслова  задължителна  професионална подготовка1608476
1.Материалознание402218
2.Организация на работното място241014
3.Въведение в козметиката402218
4.Хигиена и неотложна медицинска помощ563026
III.Специфична  задължителна  професионална подготовка  за специалността  8150101–“Фризьорство”316108208
1.Изобразително изкуство482028
2.Фризьорство1088820
3Практика160160
 Общо660277383
Scroll to Top