Начало » Хармония 1 ООД проведе заседание на 8 юни 2021 по проект DiVET

Хармония 1 ООД проведе заседание на 8 юни 2021 по проект DiVET

На заседание на учебно-методическия съвет  към Хармония 1 ООД, проведено на  08.06.2021 г. са обсъдиха възможностите за включване на знания, умения и компетентности от пилотното обучение по проект DiVET Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media, Програма „Еразъм+“ в разширената професионална подготовка при обучение по професия „Организатор интернет приложения“. Разгледани и предложени за обучение са следните умения:

  1. Прилага основните принципи за изчисляване на цени, експортни процеси, и приложимо законодателство.
  2. Управлява процеса на събиране на данни.
  3. Стратегически управлява социални медии, имейл маркетинг и работа с платформи за онлайн търговия.
  4. Прилага основни принципи за Оптимизация за търсачки (SEO).
  5. Подобрява уменията за ефективно управление на време и енергия, решаване на проблеми, възприемане на нови идеи и гъвкавост.
  6. Стратегически управлява дейности, свързани със социални медии (Facebook, Linkedin, Instagram, YouTube, Twitter) за организиране на маркетингова кампания, свързана с износа
  7. Ефективно прилага нови концепции за експортни дейности
  8. Прилага маркетинг посредством социални медии

Предстои включването им в учебната програма за професията. Придобитите компетентности ще намерят приложение в следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите.
3514 – 3001 Администратор, уеб сайт
3514 – 3002  Техник, уеб сайт
3514 – 3003  Уебмастер
3514 – 3004  Мениджър, уеб сайт
3514 – 3005  Консултант, управление на уеб сайт
3514 – 3006  Координатор, управление на уеб сайт
3339 – 3003  Специалист, търговия

Scroll to Top