Начало » Трета среща по DİVET в Истанбул

Трета среща по DİVET в Истанбул

За проекта

DIVET – Съвместната квалификация за специалисти по експорт чрез интернет и социалните медии е проект на Erasmus+, който се осъществява от декември 2018 и ще приключи през декември 2020.

Проектът цели да развие уменията на младите хора, желаещи да се занимават с износ посредством интернет и социалните медии, да повиши тяхната работоспособност и да помогне на обучени специалисти, притежаващи необходимите качества, да се адаптират към нуждите на предприятията. За постигането на тази цел партньорите ще разработят съвместна квалификация за извършване на продажби чрез интернет и социалните медии. Ще бъде прoведено пилотно обучение във всяка от трите партниращи държави за 80 души, обучаващи се в ПОО. Участието в 3-месечен стаж ще е предварително изискване за успешното завършване на курса.

DIVET Team

Третата среща по проекта DİVET, проведена в Истанбул

Първият ден от срещата започна с презентиране на модулите по обучение. Всички представиха разработените от тях учебни планове, което доведе до обсъждане на вида на дейностите, които могат да бъдат включени в тях, както и на значимостта от високо ниво на интерактивност на самите дейности.

Във връзка с разработването на съвместната учебна програма се проведе и дебат по отношение на формата и спецификата на учебното съдържание, а също и за стандартите и критериите за оценяване на обучаващите се.

В началото на втората част от програмата на срещата външният оценител на проека засегна методиката на оценяване на проекта. Значително внимание беше обърнато и на въпроса за процедурите по международно признаване на квалификацията. Също така бяха разгледани различни въпроси, свързани с пилотното изпълнение. Последната сесия на срещата беше посветена на разпространителната дейност на проекта, неговото промотиране и достъпност.

Освен това по на втория ден бяха организирани и паралелни двустранни срещи между финансовия персонал на координаторите на проекта и всеки един партньор, за изясняване и докладване на финансовото движение от страна на всеки партньор в рамките на проекта.

Къде можете да научите повече за проекта

Официалният уебсайт на проекта е divet.eu. Можете да ни намерите и във Facebook страницата ни, както и в Linkedin. Повече за предишната среща, организирана в София, можете да откриете тук:

Scroll to Top