Начало » Резултати от Семинар „Дигитални трансформации и професионално обучение“ – 28 май

Резултати от Семинар „Дигитални трансформации и професионално обучение“ – 28 май

На 28 май 2024 г. се проведе семинарът „Дигитални трансформации и професионално обучение“, организиран от Центъра за професионално обучение „Хармония 1“ в Лесотехническия университет, София. Събитието събра специалисти и представители на различни организации, за да обсъдят ролята на дигитализацията в съвременното образование и професионално обучение.

Основните акценти от семинара включваха:

  1. Представяне на проекта MOSAIC: Трифон Павлов представи резултатите от проекта, финансиран по програма „Еразъм+“, който цели да подобри дигиталните компетенции на обучаващите се.
  2. Дигитализация и екология: Гл. ас. д-р Мирослав Иванов от ЮЗУ „Неофит Рилски“ говори за екологичните измерения на производството и рециклирането на мебели.
  3. Ключови фактори за успешното обучение: Георги Динчев от „Максинет“ ЕООД подчерта значението на дигитализацията за успеха на съвременното обучение.
  4. Сътрудничество между учебни заведения и индустрия: Михаил Захариев от мебелната фирма „АКАДО“ сподели важността на образованието и стажовете за професионалната реализация.
  5. Професионално обучение и дигитализация: Проф. д-р Димитър Ангелски и други лектори обсъдиха връзките между професионалното обучение в центровете за професионално обучение и университетите, както и ролята на хакатоните като средство за професионално обучение.

Семинарът завърши с дискусия относно съвременните тенденции в дигитализацията при дизайна на мебели и мебелното производство, като участниците изразиха готовност за бъдещи сътрудничества и обмен на добри практики.

Можете да изтеглите всичките 8 презентации оттук: СВАЛИ >>

 

 

Можете да изтеглите всичките 8 презентации оттук: СВАЛИ >>

Scroll to Top