Начало » Преподаватели

Преподаватели

Преподавателите в Частен професионален колеж „Хармония“ са квалифицирани и със значителен опит както в професионалното обучение така и в академични структури (университети и висши училища).

В колежа преподават 4 доценти, 5 доктори и 13 магистри с педагогическа квалификация. Всички преподаватели са хора с широки познания и много практически опит в сферата на преподаваните от тях дисциплини. Това са както академични авторитети, така и практици с успехи в реалния бизнес. Те не са формални лектори и ментори, а водачи и партньори, съветници и приятели на колежаните. В нашия колеж преподавателите не просто споделят своите компетенции, а изживяват като лично предизвикателство и задачи обучението на всеки колежанин и формирането му като истински професионалист.

Качеството на преподавателската работа се гарантира от практиката на подбор на всеки преподавател направен на базата както на неговото СV, така и на проверка на отзивите за него на предишни негови работни места. Идеята за увеличаване на капацитета на колежа преминава през поддържане и издигане на по-високо ниво на преподавателската практика и формите на обучение и квалификация в колежа.

Бъдещето на преподавателската работа в колежа се определя от въвеждането и утвърждаването на стандартите на добра практика и предстоящото сертифициране по ISO 9001 на колежа.

Scroll to Top