Начало » MOSAIC (CoVEs) ЦПО към Хармония 1 за изкуствата и занаятите

MOSAIC (CoVEs) ЦПО към Хармония 1 за изкуствата и занаятите

ЦПО към Хармония 1 е част от новия проект за Центрове за професионално образование (CoVEs) MOSAIC, който е и първият фокусиран специално върху изкуствата и занаятите!

Началната му среща се проведе на 20 и 21 юни и събра всичките му 19 партньорски организации от 8 държави (включително Канада и Армения), за да направят преглед на проекта и планираните му дейности, които ще бъдат изпълнени през следващите 48 месеца (юни 2022 г. – май 2026 г.) за постигане на основната цел на MOSAIC – повишаване на качеството на предоставянето на ПОО и допринасяне за сътрудничеството между различни участници, принадлежащи към образованието и бизнеса, с цел преодоляване на предизвикателствата, свързани с цифровите, екологични и социално-икономическата еволюция в сферата на изкуствата и занаятите.
.

Следващата среща на партньорите ще се проведе от 12 до 16 септември 2022г. в Лион (Франция), домакин на която ще бъде координаторът на MOSAIC, SEPR – Société d’Enseignement Professionnel du Rhône.

Scroll to Top