УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Металообработване и машиностроене: Код:521
Професия; Машинен оператор: Код: 521030
Специалност; Машини и съоръжения за заваряване: Код: 5210303
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660
 
 
Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: