УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Трудов живот: Код:347
Професия: Сътрудник по управление на индустриални отношения: Код: 347010
Специалност: Индустриални отношения: Код: 3470101
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Индустриални отношения
#
Дистанционно обучение: