Home » 8110902 Food and entertainment service worker

8110902 Food and entertainment service worker

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в заведения за хранене и развлечения
КОД НА ПРОФЕСИЯТА811090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРаботник в обслужване на заведения за хранене и развлечения
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА8110902
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ112
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА192
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300
Scroll to Top